Blaasje

Kleine verdikking op de huid waar helder vocht onder zit.

Standaard term: Blaasje
Neutraal: Blaas, blaar

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp