Vrouw praat met een dokter.

Dokter

Iemand die gestudeerd heeft om zieke mensen te genezen. Dokters kunnen medicijnen voorschrijven. Een dokter kan een man of vrouw zijn. U kunt met een dokter praten over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Een dokter mag wat u vertelt niet aan anderen vertellen. Dat is vertrouwelijke (geheime) informatie.

Standaard term: Dokter
Neutraal: Arts, geneesheer, geneeskundige, huisarts

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp