Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Standaard term: Eer
Neutraal: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Honour

Being valuable to yourself and your environment. Some people define honour themselves. For others, honour is defined by their family. For example, a relationship which is not accepted by the family can affect the honour of the family.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp