Eigen bijdrage

Soms moet u een eigen bijdrage betalen aan uw zorgkosten. 

Personal contribution

Sometimes you have to pay a personal contribution (eigen bijdrage) to your health costs. 

Standaard term: Personal contribution
Neutraal: Eigen bijdrage

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp