Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen bij gemaakte zorgkosten. Iedereen boven de 18 jaar is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. U kunt ervoor kiezen welk bedrag u kiest voor het eigen risico. 

Excess

The excess (eigen risico) is the amount you have to pay yourself if you have incurred healthcare costs. Everyone over the age of 18 is obliged to take out health insurance. You can choose the amount of the excess.

Standaard term: Excess
Neutraal: Eigen risico, deductible

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp