Gezinsplanning

Als u aan gezinsplanning doet, beslist u of, wanneer en hoeveel kinderen u wilt. Deze zaken vrij mogen beslissen is een mensenrecht. U kunt beslissen of u anticonceptie wilt gebruiken wanneer u uw gezin plant.

Family planning

When you plan your family, you decide whether, when and how many children you want to have. Deciding these things freely is a human right. You may decide to use a method of contraception when you plan your family.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp