Handicap

Een lichamelijke of mentale beperking. Een lichamelijke beperking is een toestand die een invloed heeft op het lichaam, bijvoorbeeld: slecht zien of horen, moeilijk kunnen bewegen, of een probleem met de gezondheid. Een mentale beperking is een toestand die een invloed heeft op de geest, bijvoorbeeld: een leerstoornis, of een mentaal gezondheidsprobleem zoals manische depressie.

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or a health condition. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or mental health condition such as manic depression.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp