2 mannen zijn intiem.

Homoseksualiteit

Zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht: mannen voelen zich aangetrokken tot mannen, vrouwen voelen zich aangetrokken tot vrouwen. Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht. Iemand is enkel homoseksueel als hij/zij zichzelf zo benoemt.

Standaard term: Homoseksualiteit
Neutraal: Gay

Homosexuality

Feeling attracted to people of the same sex: men feeling attracted to men, women feeling attracted to women. Someone can be homosexual without wanting to have sex or a relationship with someone of the same sex. A person is only homosexual if he/she refers to himself or herself this way.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp