Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg tijdens de eerste 8 dagen na de bevalling. De kraamverzorgster leert u  wat u moet weten over de zorg voor uw baby. Zij helpt u bij het ontvangen van bezoek en doet kleine huishoudelijke taken.
U moet zich vroeg in de zwangerschap aanmelden voor de kraamzorg.
U moet hiervoor een eigen bijdrage betalen.
De kraamverzorgende is meestal een vrouw.

Maternity assistance

Maternity assistance (kraamzorg) is the care you receive in the first 8 days after delivery. The maternity assistant teaches you what you need to know about caring for your baby. She helps you with receiving visitors and carries out light housekeeping tasks. You have to register for maternity assistance early on during pregnancy. You have to pay a personal contribution. The maternity assistant is usually a woman.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp