Medisch dossier

Dossier dat een huisarts bijhoudt met gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld: welke medicijnen u neemt, welke behandelingen en vaccins u heeft gehad en verslagen van andere zorgverleners. Zo kan de dokter u beter begeleiden.

Medical records

Records containing information about your health that a general practitioner can create and update. For instance, the medicines that you take, the treatments and vaccines that you have had and reports from other healthcare providers. They help your doctor to provide you with the care you need. 

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp