Medisch noodzakelijke zorg

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, ook mensen zonder verblijfsvergunning. Medisch noodzakelijke zorg is zorg die passend is zoals die in Nederland gegeven moet worden. Zo krijgen mensen zonder verblijfsvergunning  ook toegang tot gezondheidszorg.

Medically necessary care

Everyone has the right to medical care, also persons without a residence permit. Medically necessary care is the necessary and appropriate care as it is provided in the Netherlands. This way, also people without a valid residence permit have the access to care.   

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp