Medisch specialist

Een arts in het ziekenhuis die zich gespecialiseerd heeft op één bepaald gebied. U heeft altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Een voorbeeld van een specialist is een gynaecoloog. 

Standaard term: Medisch specialist
Neutraal: Specialist

Medical specialist

A doctor in a hospital who has specialised in one area of medicine. You always need a referral from your general practitioner. An example of a specialist is a gynaecologist. 

Standaard term: Medical specialist
Neutraal: Specialist

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp