NIPT

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. De NIPT is een bloedonderzoek bij een zwangere vrouw. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind een syndroom heeft (Syndroom van Down, Edwards-, of Patausyndroom). In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap tegen een eigen bijdrage.

Standaard term: NIPT
Neutraal: NIP-Test

NIPT

The abbreviation NIPT stands for non-invasive prenatal test. The NIPT is a blood test for pregnant women. A laboratory screens the DNA in the blood for chromosomal abnormalities and in that way can determine whether the child has a syndrome (Down's syndrome, Edwards' or Patau's syndrome). In the blood of a pregnant woman there is DNA from the placenta and DNA from the mother. The DNA from the placenta is nearly always the same as the DNA of the child. You can have the NIPT test from 11 weeks of pregnancy. You pay a personal contribution for this.

Standaard term: NIPT
Neutraal: NIP-Test

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp