Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel gedrag dat niet gezond is. Gezond seksueel gedrag voldoet aan deze voorwaarden: beide partners geven toestemming en worden niet gedwongen, ze zijn gelijkwaardig, de seks past bij de omstandigheden (bijvoorbeeld: de seks gebeurt op een geschikte plaats) en bij de leeftijd van de partners, en geeft beiden een goed gevoel. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn een van deze voorwaarden niet vervuld.

Standaard term: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Neutraal: Seksueel misbruik

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp