Seksuele rechten

Rechten die elke mens heeft bij de beleving van zijn of haar seksualiteit. Bijvoorbeeld: het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks te hebben, het recht op informatie over seksualiteit.

Sexual rights

Rights of every human being in experiencing and living his or her sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not to have sex, the right to get information about sexuality.

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp