Eten

Let op wat u eet. 

 • Eet gezond: veel fruit, groenten en graanproducten (brood en aardappelen) en melkproducten (melk en kaas); 
 • Eet veel kleine porties per dag in plaats van een paar grote maaltijden (gemakkelijker om te verteren);

  Sommige voedingsmiddelen, aarde en vuile kattenbakvulling kunnen ziektekiemen bevatten die gevaarlijk zijn voor de foetus (risico op besmetting met toxoplasmose en listeria):
   
 • Eet geen rauwe eieren;
 • Eet geen rauwe of gerookte vis;
 • Eet geen rauw of half doorbakken vlees. Was uw handen nadat u rauw vlees heeft gesneden;
 • Eet kaas en drink melk van de supermarkt (geen rauwe melk); 
 • Maak fruit en groenten goed schoon;
 • Draag handschoenen als u in de tuin werkt of de kattenbak schoonmaakt. Was nadien uw handen.

Drinken

 • Drink genoeg water (1,5 - 2 liter per dag);  
 • Drink niet te veel koffie, thee en cola.
 • Drink geen alcohol.

Medicijnen, drugs en vitaminen

 • Neem geen medicijnen zonder toestemming van uw verloskundige, gynaecoloog of specialist.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen drugs.
 • Neem foliumzuur (= een vitamine) tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Vraag ernaar bij uw verloskundige of gynaecoloog. U kunt dit al beginnen te nemen als u van plan bent om zwanger te worden. U kunt het kopen bij een drogist of apotheek. 

Lichaamsbeweging en buitenleven

 • Blijf actief: wandel, fiets, zwem…

 • Rust als u zich moe voelt.

 • Blijf uit de zon.

Seks

Een zwangere vrouw heeft geslachtsgemeenschap terwijl ze bovenop de man zit.

Naar de verloskundige gaan

Maak een afspraak met de verloskundige als u weet dat u zwanger bent.
Maak een afspraak met de verloskundige als u weet dat u zwanger bent.

Eating

Pay attention to what you eat.

 • Eat healthily: lots of fruit, vegetables and grains (potatoes and bread) and dairy products (milk and cheese);
 • Eat a lot of small portions per day instead of a few big meals (easier to digest);

  Some foods, soil, and dirty cat litter can contain germs that are dangerous for the foetus (risk of infection with toxoplasmosis and listeria):
 • Do not eat raw eggs;
 • Do not eat raw or smoked fish;
 • Do not eat raw or medium rare meat. Wash your hands after cutting raw meat;
 • Eat cheese and drink milk bought from the supermarket (no unpasteurised milk);
 • Wash raw fruit and vegetables very well;
 • Wear gloves if you work in the garden or clean out the cat box. Wash your hands afterwards.

Drinking

 • Drink sufficient water (1.5 to 2 litres every day). 
 • Do not drink too much coffee, tea or cola.
 • Do not drink alcohol.

Medicines, drugs and vitamins

 • Do not take any medicines without asking your midwife, gynaecologist or general practitioner.
 • Do not smoke.
 • Do not take drugs.
 • Take the vitamin called “folic acid” during the first 3 months of pregnancy. Ask your midwife or gynaecologist for it. You can start taking this when you plan to get pregnant. You can buy it at a chemist or pharmacy.

Exercise and outdoor living

 • Be active: walk, cycle, swim. etc.

 • Rest when you feel tired.

 • Stay out of the sun.

Sex

Pregnant woman having sexual intercourse while sitting on top of the man.

Seeing a midwife

Make an appointment with a midwife in your area as soon you know you are pregnant. The midwife will confirm your pregnancy. If you are pregnant, the midwife or gynaecologist will monitor you and the foetus during the entire pregnancy. 

As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen