• De kraamverzorgster controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoeder
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen deze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om dit schoon te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 6 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed wordt minder. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw verloskundige of gynaecoloog. U kan eventueel doorverwezen worden naar een bekkenbodemfysiotherapeut. 

  • The maternity assistent regularly checks your heart rate, temperature, blood loss and the height of the uterus.
  • The cervix contracts and gradually becomes smaller. These contractions can be uncomfortable.
  • If you have stitches, these may be uncomfortable when you sit down. Rinse your vagina with water every day to keep it clean and ease the pain.
  • Get enough rest.
  • You lose blood for up to 6 weeks after delivery. First the blood is bright red. Then it becomes a brown colour. Later on, it can become yellow or white. The amount of blood decreases. Change sanitary towels regularly.

Around 6 weeks after delivery, your menstrual period returns. If you breast-feed your baby, it can take longer.

During pregnancy, the pelvic floor muscles stretch. After delivery, these muscles need exercise to recover. Ask your midwife or gynaecologist for advice. You might be referred to a pelvic physiotherapist.

Meer informatie of hulp nodig?

Zorg na de bevalling
De eerste dagen na uw bevalling krijgt u thuis hulp van de kraamzorg. Zij helpt u met de verzorging van uw pasgeboren kind. Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen