Iemand met hiv kan zwanger worden via de natuurlijke weg en kinderen krijgen die geen hiv hebben.

Natuurlijk zwanger worden

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom geslachtsgemeenschap te hebben met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading) sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord. Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, daalt de virale lading. Na enkele maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord in een test, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd, en
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met de hiv-consulent of huisarts en uw partner wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben zonder condoom.

Vrouw praat met de hiv-consulent.
Vrouw praat met de hiv-consulent.
Stel praat met elkaar.
Stel praat met elkaar.

Als natuurlijk zwanger worden niet mogelijk is

Als het niet mogelijk is om op een natuurlijke manier zwanger te worden, is er een andere optie:

Als de man hiv heeft 

Het hiv-virus zit in het sperma van de man.

 • Een specialist kan het sperma ‘wassen’ en zo het virus verwijderen. 
 • De specialist brengt het gewassen sperma in de baarmoeder van de vrouw met een spuit. 

Als de vrouw hiv heeft

 •  Er zit geen virus in de eicel
 • Een specialist brengt het sperma van de man in de baarmoeder met een spuit.

Zwangerschap en hiv

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling. Als dit gebeurt, wordt meer dan 99% van de baby’s zonder hiv geboren. 

De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw hoe zij het beste kan bevallen.  

De baby krijgt medicijnen na de geboorte. 

Het hiv-virus zit in de moedermelk. De moeder mag daarom geen borstvoeding geven. Er zijn andere manieren om een band met uw baby op te bouwen.

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw hoe ze het beste kan bevallen.
De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw hoe ze het beste kan bevallen.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

A person with HIV can get pregnant naturally and have children who will not have HIV.

Getting pregnant naturally

Under certain conditions, it is possible for you to have sexual intercourse without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

 • If, for at least 6 months, the amount of HIV in your blood (viral load) can no longer be detected. If you take your medicines correctly every day, the viral load lowers. After several months, signs of the virus often can no longer be found in a test, and
 • If your viral load was checked less than 6 months ago, and
 • If you have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk with your HIV counsellor and with your partner if you want to have sexual intercourse without a condom.

Woman talking with a HIV counsellor.
Woman talking with a HIV counsellor.
Couple talking.
Couple talking.

If getting pregnant naturally is not possible

If it is not possible to get pregnant in a natural way, there is another option:

If the man has HIV

The HIV virus is inside the man’s semen.

 • A specialist can “wash” the semen to remove the virus .
 • The specialist inserts the washed semen into the woman’s uterus with a syringe.

If the woman has HIV

 • The egg cell does not contain the virus.
 • A specialist inserts the man’s semen into the uterus with a syringe.

Pregnancy and HIV

A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy and delivery. In this case, more than 99% of babies are born without HIV.

You can discuss with your gynaecologist whether you can have a natural delivery. Sometimes the baby has to be born through caesarean section


The baby is given medicines after birth.

The breast-milk contains the HIV virus. This means the mother cannot breast-feed. There are other ways to bond with your baby.

A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy and delivery.
A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy and delivery.
The gynaecologist discusses with the pregnant woman in which way she can best deliver her baby.
The gynaecologist discusses with the pregnant woman in which way she can best deliver her baby.
The mother botte-feeds her baby instead.
The mother botte-feeds her baby instead.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Hiv behandelcentra
Als u hiv heeft, is het belangrijk om u te laten behandelen. Een overzicht van de hiv-behandelcentra in Nederland.
Hiv vereniging
Voor vragen over leven met hiv en onderling contact met mensen met hiv.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen