Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn.

U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet.

 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. De test meet in uw urine of u zwanger bent. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, neem dan contact op met een verloskundige bij u in de buurt. 
Urinetest
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 5 en € 15. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

If your menstrual period is late, you may be pregnant. You can do a pregnancy test to see if you are pregnant. You can buy a pregnancy test at the supermarket, chemist or pharmacy. This is a urine test. For a correct result, it is best to do the test after your menstrual period has been late for several days.

Urine test

Do the test in the following way:

  • Put the test in some of your urine.
  • Put the test down horizontally.
  • Wait about 5 minutes for the result. It will appear on the screen of the test.
  • If the test is positive, contact a midwife in the area where you live. 
Urine test
Woman sitting on the toilet and holding an arm between her legs. The focus is on the arm between her legs.
Woman sitting on the toilet and holding an arm between her legs. The focus is on the arm between her legs.
You can urinate directly on the tip of the pregnancy test.
You can urinate directly on the tip of the pregnancy test.
Or you can hold the tip of the pregnancy test in a clean container with some of your urine.
Or you can hold the tip of the pregnancy test in a clean container with some of your urine.
Put the test down horizontally.
Put the test down horizontally.
Wait about 5 minutes for the result. It will appear on the screen of the test. You are pregnant only if a mark appears in both of the windows of the test.
Wait about 5 minutes for the result. It will appear on the screen of the test. You are pregnant only if a mark appears in both of the windows of the test.

Symptoms of pregnancy

Some women have the first symptoms of pregnancy early in the pregnancy.

Price of a pregnancy test

A pregnancy test that you can buy yourself (urine test) costs between € 5 and € 15. There are various brands of tests. You can choose which kind of test is best for you. 

What does it cost?

Pregnant in the Netherlands; seeing a midwife

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen