Objawy nieleczonego wirusa HIV

Osoba, która zarazi się wirusem HIV może doświadczać następujących objawów:

  • Pierwsze tygodnie: mogą wystąpić objawy przypominające grypę, wysypka lub powiększone węzły chłonne.
  • Później nastąpi okres bez objawów.

Jeśli osoba zarażona nie podejmie leczenia:

  • Po pewnym czasie (może to być po 2 latach lub później) osoba ta może uskarżać się na inne dolegliwości lub pojawią się rozmaite nowe objawy.
  • Wirus HIV atakuje układ odpornościowy. Po kilku latach osoba będąca nosicielem wirusa HIV, która nie podejmuje leczenia, zachoruje na AIDS. Układ odpornościowy jest na tyle osłabiony, że osoba ta będzie narażona na wiele innych chorób. Mogą one doprowadzić do śmierci.
Bez leczenia system odpornościowy osoby seropozytywnej jest tak słaby, że jest on/ona podatna na wiele innych infekcji i chorób.

Życie z leczonym wirusem HIV

Im wcześniej osoba seropozytywna rozpocznie leczenie, tym mniejszy wpływ wirus będzie miał na jego/jej zdrowie. Może on/ona prowadzić normalne życie, a nawet żyć tak długo jak osoby bez wirusa HIV.

Jeżeli osoba będąca nosicielem wirusa HIV poddaje się leczeniu, praktycznie nie istnieje ryzyko, że zarazi inną osobę poprzez seks bez zabezpieczenia.

Osoba będąca nosicielem wirusa HIV może prowadzić normalne życie.

Test na obecność wirusa HIV

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie jesteś nosicielem wirusa HIV, musisz wykonać odpowiednie badania. Skontaktuj się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, Gminną Opieką Zdrowotną (GGD) lub lekarzem zatrudnionym w przychodni w ośrodku dla uchodźców.

Mężczyzna rozmawiający z lekarzem.

Symptomen van hiv zonder behandeling

Als iemand geïnfecteerd raakt met hiv, dan zijn dit mogelijke symptomen

  • 1ste weken: hij/zij kan last krijgen van symptomen die op griep lijken, huiduitslag of gezwollen lymfeklieren
  • Daarna volgt een periode zonder symptomen.

Als hij/zij zich niet laat behandelen voor hiv, dan: 

  • Na een tijdje (dit kan 2 jaar of langer zijn) kan hij/zij nieuwe klachten en/of verschillende nieuwe symptomen krijgen.
  • Hiv valt het afweersysteem aan. Zonder behandeling krijgt iemand met hiv na enkele jaren aids. Het afweersysteem is dan zo zwak dat het lichaam vatbaar is voor andere infecties. Deze infecties kunnen dodelijk zijn.
Zonder behandeling is het afweersysteem van iemand met hiv zo zwak dat hij/zij vatbaar is voor andere infecties en ziek wordt.

Leven met hiv in behandeling

Hoe sneller iemand met hiv wordt behandeld, hoe minder ernstig de gevolgen voor zijn/haar gezondheid zijn. Hij/zij kan een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.

Als iemand met hiv wordt behandeld, is er bijna geen risico op infecteren van anderen bij onbeschermde seks

Iemand met hiv kan een normaal leven leiden.

Hiv-test

Laat u testen als u denkt dat u hiv heeft. Vraag uw huisarts, GGD of zorgverlener op het zorgverlener op het gezondheidscentrum in het AZC om hulp. 

Man praat met een zorgverlener.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Ośrodki zajmujące się leczeniem wirusa HIV
Jeśli jesteś nosicielem wirusa HIV, ważne jest podjęcie leczenia. Lista ośrodków leczenia wirusa HIV w Holandii.
Stowarzyszenie nosicieli wirusa HIV
Organizacja udziela odpowiedzi na pytania dotyczące życia z wirusem HIV i kontaktu z osobami będącymi nosicielami wirusa HIV.
Poz & Proud
Organizacja dla homoseksualnych mężczyzn – nosicieli wirusa HIV stworzona przez takich mężczyzn.
Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia