W Holandii aborcja jest legalna pod pewnymi warunkami:

  • Aborcję należy przeprowadzić w klinice aborcyjnej lub szpitalu, który posiada licencję na wykonywanie aborcji.
  • Aborcja jest konieczna w wyniku nagłego wypadku. Prawo nie określa dokładnie, co stanowi „nagły wypadek”. Kobieta sama decyduje, czy znalazła się w takiej sytuacji.
  • Przed podjęciem decyzji dotyczącej aborcji odbywa się konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu.
  • Do 16 dnia ciąży kobieta ma prawo do wykonania wczesnej aborcji. W takim wypadku nie jest konieczne skierowanie lekarza na zabieg i nie obowiązuje wymagany przez prawo okres na zastanowienie.
  • W Holandii przerwanie ciąży jest dozwolone do 24. tygodnia ciąży. Okres ten został ustanowiony w prawie, ponieważ do 24. tygodnia ciąży dziecko nie jest w stanie przeżyć poza macicą kobiety. W praktyce przerwanie ciąży jest wykonywane do 22. tygodnia ciąży.
Kobieta rozmawiająca z lekarzem w klinice aborcyjnej

Kto podejmuje decyzję?

Od 16 roku życia kobieta samodzielnie podejmuje decyzję o aborcji. Jej partner nie może dokonać wyboru ani nie musi być o nim informowany.

Kobiety poniżej 16 roku życia potrzebują zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli nie istnieje taka możliwość, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub kliniki aborcyjnej. W wielu przypadkach oznacza to, że zgoda rodzica lub opiekuna nie jest wymagana.

Gdzie mogę dokonać aborcji?

W celu przeprowadzenia aborcji w Holandii możesz udać się do kliniki aborcyjnej lub szpitala, który posiada licencję na wykonywanie aborcji.

Po zabiegu aborcji

Zabieg aborcji może być niezwykle trudny z psychologicznego punktu widzenia. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, możesz skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub organizacją Fiom.

Cena aborcji

Wszystkie kobiety będące legalnymi rezydentkami lub pracujące w Holandii posiadają ubezpieczenie, które pokrywa wszystkie koszty aborcji. Osoby przebywające w Holandii nielegalnie oraz osoby przebywające w kraju tymczasowo nie posiadają zwykle ubezpieczenia. W takim przypadku możesz skorzystać z zabiegu aborcji w ramach niezbędnej z medycznego punktu widzenia opieki.

Abortus is in Nederland toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning voor het uitvoeren van een abortus. 
  • Het is een noodsituatie. De wet specificeert niet wat een 'noodsituatie' precies is. De vrouw kan zelf beslissen of het een noodsituatie is.
  • Voor de abortus vindt een besluitvormingsgesprek met de huisarts of abortusarts plaats.
  • Tot en met 16 dagen overtijd komt u in aanmerking voor een overtijdbehandeling. Dan heeft u geen verwijzing nodig van een arts, en is er geen wettelijke bedenktijd. 
  • Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Dit staat zo in de wet omdat een kind tot 24 weken niet buiten de baarmoeder kan leven. In de praktijk wordt een abortus meestal tot 22 weken zwangerschap gedaan. 
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuskliniek

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist vanaf 16 jaar zelf over een abortus. 

Vrouwen jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Is dit niet mogelijk, ga dan naar de huisarts of rechtstreeks naar een abortuskliniek. In veel gevallen is de toestemming van de ouders dan niet nodig. 

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Nederland kunt u naar een abortuskliniek gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wil laten uitvoeren. 

Kosten van een abortus

Iedereen die legaal in Nederland woont of werkt is hiervoor verzekerd en heeft recht op kosteloze behandeling. Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd. U kunt zich beroepen op de procedure voor medisch noodzakelijke zorg. 

Hulp na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis. Als u erover wilt praten, kunt u contact opnemen met uw huisarts, Fiom of Siriz. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Dyżur wieczorny i weekendowy
Możesz zadzwonić na dyżur wieczorny i weekendowy (huisartsenpost) wieczorem lub w weekendy. W nagłych wypadkach możesz także udać się na wizytę. „Nagły wypadek” oznacza w tym wypadku problem medyczny, który nie może czekać do kolejnego dnia pracy lekarza pierwszego kontaktu. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja dotycząca konieczności wizyty na dyżurze.
Sense.info
Jeśli nie masz jeszcze 25 lat, możesz skontaktować się z Sense, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące antykoncepcji, seksualności oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Możesz skontaktować się telefonicznie, przez e-mail, chat na stronie internetowej lub umówić się na wizytę w godzinach pracy organizacji.
Fiom
Pomoc i porady dotyczące niechcianych i nieplanowanych ciąż. Aby uzyskać informacje, odwiedź stronę internetową organizacji lub zadzwoń.
088 126 49 00
Radzenie sobie z aborcją - Siriz
Informacje i pomoc dla osób zmagających się z psychologicznymi konsekwencjami aborcji. Działalność organizacji Siriz opiera się na poglądzie, że życie nienarodzone ma prawo do rozwoju i do narodzin od poczęcia.
Aborcja
Jeśli zajdziesz w niechcianą ciążę i chcesz ją usunąć, możesz skorzystać z zabiegu aborcji.
Radzenie sobie z aborcją - Fiom
Informacje i pomoc dla osób zmagających się z psychologicznymi konsekwencjami aborcji. Uwaga: strona jest dostępna wyłącznie w języku holenderskim.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia