Leczenie pozwala pozbyć się większości chorób przenoszonych drogą płciową lub złagodzić ich objawy. Możliwe konsekwencje nieleczonej choroby przenoszonej drogą płciową to:

Kobieta rozmawiająca z lekarzem.

Jeżeli jesteś nosicielem choroby przenoszonej drogą płciową, możesz zarazić nią swojego partnera.

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie jesteś nosicielem infekcji przenoszonej drogą płciową, musisz wykonać odpowiednie badania.

Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym mniej poważne są skutki infekcji przenoszonej drogą płciową. W przypadku wczesnego rozpoczęcia leczenia można wyleczyć większość infekcji przenoszonych drogą płciową lub usunąć ich objawy, bez trwałego uszczerbku dla zdrowia.

Medische behandeling kan de meeste soa’s genezen of de symptomen behandelen. Mogelijke gevolgen van een onbehandelde soa zijn: 

Vrouw praat met een dokter.

Als u niet wordt behandeld, kunt u uw partner besmetten.

Laat u testen als u zeker wilt weten dat u geen soa heeft.  

Hoe sneller de behandeling start, hoe minder ernstig de gevolgen zijn van een soa. Als u snel wordt behandeld, kunnen de meeste soa’s genezen of de symptomen kunnen verdwijnen, zonder blijvende gevolgen voor uw gezondheid.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
STI Aids Holandia (Soa Aids Nederland)
Jeśli myślisz, że możesz chorować na infekcje przenoszone drogą płciową, przebadanie się jest niezwykle ważne. Lista adresów miejsc oferujących badania na obecność chorób przenoszonych drogą płciową i szczepienia.
Sense.info
Jeśli nie masz jeszcze 25 lat, możesz skontaktować się z Sense, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące antykoncepcji, seksualności oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Możesz skontaktować się telefonicznie, przez e-mail, chat na stronie internetowej lub umówić się na wizytę w godzinach pracy organizacji.
Jouw GGD - Gminny Ośrodek Zdrowia
Jeśli nie masz ukończonych 25 lat i masz pytania na temat zdrowia, seksualności, własnego ciała, uczuć, alkoholu lub narkotyków, możesz zadać je przez e-mail lub na chacie on-line.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia