Poród operacyjny nazywany jest także cesarskim cięciem. Podczas porodu operacyjnego lekarz wykonuje nacięcie na brzuchu kobiety, aby ułatwić dziecku opuszczenie brzucha matki.

Najczęstsze powody przeprowadzania cesarskiego cięcia to:

 • Zbyt mała miednica matki, która nie pozwala na wydostanie się dziecka;
 • Łożysko znajduje się przed wejściem do macicy (szyjka macicy) lub łożysko jest poluzowane;
 • Część pępowiny wyszła przez szyjkę macicy;
 • Główka dziecka nie jest skierowana ku dołowi;
 • Poród więcej niż 1 dziecka;
 • Matka dziecka cierpi na chorobę, która uniemożliwia poród naturalny.
Lekarz wykonujący cesarskie cięcie.

Cesarskie cięcie: operacja.

Cesarskie cięcie odbywa się w następujący sposób:

Rano zostajesz przyjęta do szpitala Przez co najmniej 6 godzin powinnaś pościć (nie jeść ani nie pić). Następnie przygotowujesz się do operacji. Na przykład: ubierasz fartuch operacyjny, zdejmujesz biżuterię i zmywasz makijaż.

Lekarz podaje znieczulenie zewnątrzoponowe. Jest to zastrzyk wykonywany w dolnej części pleców. Zastrzyk można wykonać, gdy znajdujesz się w pozycji siedzącej lub leżącej.

Lekarz podający kobiecie w ciąży znieczulenie zewnątrzoponowe.

Podczas porodu może towarzyszyć Ci partner lub inna wybrana przez Ciebie osoba. Lekarz wykonuje nacięcie na brzuchu, nieznacznie powyżej owłosienia łonowego. Nie odczuwasz bólu, ale jesteś świadoma przeprowadzanej operacji.

Lekarz wyjmuje z Twojego ciała dziecko. Cała operacja trwa około 1 godziny.
Następnie pępowina jest przecinana.

Cesarskie cięcie w sytuacji awaryjnej:

 • Zwykle otrzymasz znieczulenie ogólne zamiast zewnątrzoponowego (miejscowego);
 • Po podaniu znieczulenia może ci towarzyszyć wyłącznie twój partner.

Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Położna
Po uzyskaniu informacji o tym, że jesteś w ciąży, umów się na wizytę u położnej pracującej w Twoim regionie. Położna udzieli Ci pomocy i porad dotyczących ciąży, porodu i okresu następującego po porodzie.
Ginekolog
Jeśli jesteś w ciąży i otrzymałaś skierowanie, możesz udać się na wizytę do ginekologa. Skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub położna.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia