Jeżeli zajdziesz w nieplanowaną ciążę, możesz skorzystać z 5 dostępnych możliwości. Możesz podjąć dobrowolną decyzję.

Jeżeli zdecydujesz się kontynuować ciążę, możesz:

 • Zatrzymać dziecko;
  Jeśli zdecydujesz się na zatrzymanie dziecka, musisz poczynić odpowiednie przygotowania przed urodzeniem i po urodzeniu dziecka. Umów się na wizytę z położną tak szybko, jak to możliwe.
 • Przekazać dziecko do adopcji;
  Oznacza to, że twoje dziecko będzie żyło na stałe z inną rodziną. W przypadku adopcji, twoje dziecko otrzyma nazwisko rodziców adopcyjnych. Nie będziesz miała możliwości sprawowania opieki nad swoim dzieckiem.
 • W Holandii istnieje możliwość anonimowego porodu lub podania pseudonimu przy porodzie. Możesz także anonimowo zostawić swoje dziecko w pokoju życia (vondelingenkamer). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę fiom.nl.
 • Jeżeli zaszłaś w ciążę i nie chcesz urodzić dziecka, możesz zakończyć ją, przeprowadzając aborcję. W Holandii przerwanie ciąży jest dozwolone do 24. tygodnia ciąży. Okres ten został ustanowiony w prawie, ponieważ do 24. tygodnia ciąży dziecko nie jest w stanie przeżyć poza macicą kobiety. W praktyce przerwanie ciąży jest wykonywane do 22. tygodnia ciąży. Przed dokonaniem aborcji musisz udać się na konsultację z lekarzem pierwszego kontaktu lub innym lekarzem, który pomoże ci w podjęciu decyzji.

Antykoncepcja

Aby zapobiec nieplanowanej ciąży, możesz stosować antykoncepcję.

Als u ongepland zwanger bent, heeft u 5 opties. U ben vrij om te kiezen welke optie u kiest:

Als u beslist om de zwangerschap uit te dragen, kunt u:  

 • de baby houden
  Wanneer u er voor kiest  de baby te houden moet u van alles regelen en klaarmaken vóór en ook na de geboorte van uw kind.  Maak zo snel mogelijk een afspraak met een verloskundige.
   
 • Kiezen voor pleegplaatsing 
  Dit betekent dat uw kind (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen u, als ouder, met uw kind bestaan. Voor de wet blijft u de ouder van het kind. 
 • de baby afstaan voor adoptie
  Dit betekent dat uw kind altijd bij een ander gezin gaat wonen. Bij adoptie krijgt het kind de achternaam van de adoptieouders. U heeft geen ouderlijk gezag meer. 
 • In Nederland is het mogelijk om anoniem te bevallen, of onder een pseudoniem. U kunt uw baby anoniem achterlaten in een vondelingenkamer.   
 • Als u zwanger bent en u wil geen baby krijgen, kunt u de zwangerschap beëindigen met een abortus.
  Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Dit staat zo in de wet omdat een kind tot 24 weken niet buiten de baarmoeder kan leven. In de praktijk wordt een abortus meestal tot 22 weken zwangerschap gedaan. Voordat u een abortus kunt laten doen, heeft u een besluitvormingsgesprek met een (huis)arts.

Anticonceptie

Om een ongeplande zwangerschap te voorkomen, kunt u anticonceptie gebruiken. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Dyżur wieczorny i weekendowy
Możesz zadzwonić na dyżur wieczorny i weekendowy (huisartsenpost) wieczorem lub w weekendy. W nagłych wypadkach możesz także udać się na wizytę. „Nagły wypadek” oznacza w tym wypadku problem medyczny, który nie może czekać do kolejnego dnia pracy lekarza pierwszego kontaktu. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja dotycząca konieczności wizyty na dyżurze.
Sense.info
Jeśli nie masz jeszcze 25 lat, możesz skontaktować się z Sense, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące antykoncepcji, seksualności oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Możesz skontaktować się telefonicznie, przez e-mail, chat na stronie internetowej lub umówić się na wizytę w godzinach pracy organizacji.
Radzenie sobie z aborcją - Siriz
Informacje i pomoc dla osób zmagających się z psychologicznymi konsekwencjami aborcji. Działalność organizacji Siriz opiera się na poglądzie, że życie nienarodzone ma prawo do rozwoju i do narodzin od poczęcia.
Radzenie sobie z aborcją - Fiom
Informacje i pomoc dla osób zmagających się z psychologicznymi konsekwencjami aborcji. Uwaga: strona jest dostępna wyłącznie w języku holenderskim.
Opieka zastępcza
Opieka zastępcza jest możliwością, jeśli (tymczasowo) nie jesteś w stanie zajmować się własnym dzieckiem.
Aborcja
Jeśli zajdziesz w niechcianą ciążę i chcesz ją usunąć, możesz skorzystać z zabiegu aborcji.
Adopcja
Narodowa organizacja do spraw edukacji, przygotowania i opieki poadopcyjnej.
Oddawanie dziecka do adopcji - pokoje życia
W pokoju życia (vondelingenkamer) możesz anonimowo pozostawić swoje dziecko.
Ginekolog
Jeśli jesteś w ciąży i otrzymałaś skierowanie, możesz udać się na wizytę do ginekologa. Skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub położna.
Położna
Po uzyskaniu informacji o tym, że jesteś w ciąży, umów się na wizytę u położnej pracującej w Twoim regionie. Położna udzieli Ci pomocy i porad dotyczących ciąży, porodu i okresu następującego po porodzie.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia