Przemoc seksualna to niechciana czynność lub zachowanie seksualne. Czynność lub zachowanie uznaje się za przemoc seksualną, jeżeli:

  • jeżeli odbywa się bez zgody: co najmniej jeden z partnerów nie zgodził się na tę aktywność/lub;
  • występuje zmuszanie: jeden z partnerów jest przymuszany i/lub;
  • partnerzy nie są równi. Na przykład jeden z partnerów ma większą władzę, jest młodszy niż 18 lat lub jest osobą z niepełnosprawnością

Niektóre z form przemocy seksualnej:

Osoba dopuszczająca się przemocy seksualnej najczęściej jest znana ofierze lub jest traktowana przez nią jako osoba zaufana, np. członek rodziny, partner lub znajomy. Może to też być ktoś nieznajomy.

Różne formy przemocy seksualnej, molestowania seksualnego i kazirodztwa stanowią przestępstwa w Holandii. Kara za te przestępstwa jest uzależniona od wielu kwestii. Nigdy nie ma jednak mowy o okolicznościach łagodzących. Oznacza, że sędzia nie uwzględni żadnego pretekstu do popełnienia przemocy seksualnej. Na przykład: zachowanie ofiary, jego/jej ubiór lub podejmowane przez niego/nią działania nigdy nie są pretekstem do przemocy seksualnej.

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in Nederland. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Policja
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
112
Seksuolog
Możesz odwiedzić seksuologa, aby uzyskać pomoc i porady w sprawach problemów seksualnych. Wizyta u seksuologa nie jest refundowana w ramach pakietu świadczeń podstawowych (basisverzekering). Wizyta może być refundowana, jeśli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie.
Czyn lubieżny oraz gwałt
Lista organizacji, z którymi możesz się skontaktować, jeśli padniesz ofiarą przemocy na tle seksualnym.
Czyn lubieżny oraz gwałt – ośrodek do spraw przemocy seksualnej
Jeśli jesteś ofiarą przemocy na tle seksualnym, możesz skontaktować się z ośrodkiem do spraw przemocy seksualnej (Centrum Seksueel Geweld). Możesz tam uzyskać pomoc lekarską i psychologiczną.
Czyn lubieżny oraz gwałt – sprawcy przemocy na tle seksualnym
Jeśli jesteś sprawcą lub sprawczynią przemocy na tle seksualnym, możesz uzyskać pomoc, aby takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia