Niektórzy ludzie odczuwają pociąg romantyczny i/lub seksualny do osób tej samej płci. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą zaliczać się do grona osób homoseksualnych. Mężczyzn, którzy czują pociąg do innych mężczyzn, nazywa się homoseksualistami. Kobiety czujące pociąg do innych kobiet określa się mianem lesbijek. Niektóre osoby odczuwają pociąg do kobiet i do mężczyzn. Nazywa się je biseksualistami.

Osoba homoseksualna może nie chcieć uprawiać seksu bądź nie pozostawać w związku z osobą tej samej płci.

Dwaj mężczyźni w intymnej sytuacji

Niektórzy mężczyźni doznają uczuć homoseksualnych w określonych okresach życia.

Każdy człowiek sam podejmuje decyzję, czy chce być nazywany/nazywana homoseksualistą, lesbijką bądź osobą biseksualną. Dla przykładu, mężczyzna może nie uprawiać seksu z innymi mężczyznami, a jednocześnie określać się mianem osoby homoseksualnej.

Dlaczego ludzie są homoseksualni?

Nie wiadomo dlaczego niektórzy ludzie czują pociąg do innych osób tej samej płci bądź obu płci. Wiemy natomiast, że:

  • bycie homoseksualistą nie jest kwestią wyboru. To naturalne zjawisko.
  • homoseksualizm występuje we wszystkich krajach i kulturach. W Europie dyskryminowanie homoseksualistów jest zabronione przez prawo. Istnieje prawny zakaz nierównego traktowania, wykluczania bądź ograniczania możliwości ludzi ze względu na ich homoseksualność.

Nie jest jasne, czy homoseksualność jest dziedziczna. Nieznana jest także rola, jaką odgrywa wychowanie w życiu osoby homoseksualnej.

Informowanie innych o homoseksualizmie

Wiele kobiet i wielu mężczyzn woli zatrzymać swoje odczucia dla siebie. Inni informują swoich bliskich oraz przyjaciół o swojej homoseksualności bądź biseksualności, mówiąc o tym otwarcie.

Powiedzenie drugiej osobie o homoseksualizmie bądź biseksualizmie jest często niezwykle trudne i wymaga wiele odwagi. Bardzo często osoby homoseksualne oraz biseksualne potrzebują wiele czasu by zaakceptować to, że czują pociąg do osób tej samej płci.

Poinformowanie innych osób może przynieść ulgę. Nie musisz dłużej się ukrywać. Najpierw porozmawiaj z ludźmi, którzy według ciebie zaakceptują cię takim, jakim jesteś. Pamiętaj, że nie wszyscy będą z początku reagować pozytywnie.

Nie musisz informować innych osób o swoim homoseksualizmie, zwłaszcza jeżeli uważasz, że nie jest to bezpieczne.

Spotkania z innymi osobami homoseksualnymi

Istnieją specjalne organizacje i miejsca spotkań, dzięki którym poznasz inne osoby homoseksualne.

Homoseksualizm a przepisy prawa

W Europie dyskryminacja osób ze względu na ich orientację seksualną jest zabroniona przez prawo. Istnieje prawny zakaz nierównego traktowania, wykluczania bądź ograniczania możliwości ludzi ze względu na ich cechy chronione prawnie. Zarówno homoseksualizm, jak również zmiana płci mogą stanowić takie cechy. Przykładowo, obowiązuje zakaz dyskryminacji w pracy, podczas rekrutacji, w szkołach oraz podczas wynajmu domu lub mieszkania.

Małżeństwo

Osoby tej samej płci mogą pozostawać w związku. W Belgii osoby homoseksualne mogą także wziąć ślub lub zarejestrować związek partnerski.

Dwóch mężczyzn bierze ślub w ratuszu

Rodzicielstwo

W Belgii dwoje mężczyzn lub dwie kobiety mogą być rodzicami dziecka. Mogą także adoptować dziecko. Adopcja oznacza, że stajesz się prawnym rodzicem dziecka, które nie jest Twoim dzieckiem biologicznym. Aby adoptować dziecko nie musisz pozostawać w związku małżeńskim. Możesz także adoptować dziecko jeśli żyjesz ze swoim partnerem/partnerką.

Pary lesbijskie mogą także mieć dzieci przez sztuczne zapłodnienie używając nasienia od dawcy.

Lesbijki ze swoimi dziećmi

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Switchboard
Platforma zrzeszająca lesbijki, gejów, biseksualistów i osoby transpłciowe. Jeśli masz pytania, możesz je zadać przez e-mail, chat on-line lub przez telefon.
Cocktail
Informacje, pomoc i wydarzenia socjalne dla osób LGBT w ośrodkach dla uchodźców.
Man tot man
Strona internetowa dla mężczyzn, którzy utrzymują kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Strona zawiera informacje na temat badań pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową oraz wirusa HIV.
Pink in Blue
Policyjna infolinia dla lesbijek, gejów oraz osób transseksualnych.
Sense.info
Jeśli nie masz jeszcze 25 lat, możesz skontaktować się z Sense, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące antykoncepcji, seksualności oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Możesz skontaktować się telefonicznie, przez e-mail, chat na stronie internetowej lub umówić się na wizytę w godzinach pracy organizacji.
Poz & Proud
Organizacja dla homoseksualnych mężczyzn – nosicieli wirusa HIV stworzona przez takich mężczyzn.
Urzędy antydyskryminacyjne
Jeśli czujesz, że jesteś ofiarą dyskryminacji, możesz zgłosić tego typu przypadki do urzędów antydyskryminacyjnych.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia