Granice oznaczają, co jest dla Ciebie dopuszczalne w związku oraz w kontaktach z osobami, z którymi nie jesteś w związku. Osoba przekraczające te granice nie okazuje Ci szacunku. Może być to dla Ciebie szkodliwe.

Sytuacja ta może odnosić się do wielu różnych kwestii dotyczących związku. Na przykład:

Granice danej osoby są przekraczane, kiedy nie wyraża ona zgody na to, co się dzieje oraz w jaki sposób.

Aby szanować granice, oboje partnerzy:

 • muszą zgadzać się na to, co się dzieje;
 • nie powinni stosować ani odczuwać nacisków;
 • powinni być równorzędnymi partnerami (jedna z osób nie powinna mieć władzy nad drugą).
Mężczyzna i kobieta wspólnie zgadzają się na odbycie stosunku

Odmowa

Jeżeli czujesz, że Twoje granice są przekraczane, powiedz „nie”. Partner musi szanować podjętą przez Ciebie decyzję. Porozmawiaj ze swoim partnerem na temat swoich potrzeb i uczuć:

 • Bardzo wyraźnie określ swoje stanowisko;
 • Usiądź prosto lub stań w pozycji wyprostowanej i patrz partnerowi w oczy;
 • Wyjaśnij, dlaczego mówisz „nie”;
 • Powtórz swój komunikat, jeśli to konieczne;
 • Nie obwiniaj się;
 • Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie dotrzymać.
Dziewczyna odmawiająca chłopakowi.

Odmowa bywa trudna, ale jest to sposób zakomunikowania partnerowi, gdzie znajdują się Twoje granice. Partner musi znać Twoje granice. Jeżeli nie akceptuje on Twojej odmowy, skorzystaj z pomocy profesjonalisty lub zwierz się bliskiej Ci osobie.

Możesz bać się utraty partnera. Zdecyduj, czy Twój partner jest dla Ciebie dobry, jeżeli nadal zmusza Cię do robienia rzeczy, których nie chcesz.

Niezdrowe zachowanie seksualne

Nakłaniania drugiej osoby do czegoś siłą lub groźbą nazywa się zmuszaniem. Jeśli odczuwasz przymus, Twoje granice nie są szanowane. Jeżeli ktoś zmusza Cię do wykonywania pewnych czynności seksualnych (na przykład: stosunek płciowy, całowanie, dotykanie, uwagi nacechowane seksualnie, praca seksualna), oznacza to niezdrowe zachowanie seksualne lub wykorzystywanie seksualne.

Wzajemne poszanowanie swoich granic jest ważne. Wykorzystywanie może prowadzić do problemów psychicznych i zdrowotnych. Ponadto niezdrowe zachowanie seksualne i inne formy przemocy wobec partnera są zabronione przez prawo.

Jeżeli masz trudności z przekonaniem partnera do stosunku płciowego, spróbuj przedyskutować z nim tę kwestię. Seks to nie tylko stosunek płciowy. Bliskość fizyczna jest tak samo ważna jak dobre samopoczucie i przyjaźń.

Wykorzystywanie seksualne może mieć miejsce także poza związkiem, na przykład pomiędzy krewnymi, znajomymi lub byłymi partnerami.

Uzyskiwanie pomocy

Jeżeli doświadczysz niezdrowego zachowania seksualnego lub innej formy przemocy wobec partnera, skorzystaj z pomocy:

 • Porozmawiaj z zaufaną osobą;
 • Porozmawiaj z lekarzem. Nie obwiniaj i nie wstydź się. Zdarza się to wielu osobom.

Skontaktuj się z policją, jeżeli chcesz oficjalnie oskarżyć kogoś o niezdrowe zachowanie seksualne lub inną formę przemocy wobec partnera.

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt;
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben.

Nee zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'nee'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'nee' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt nee tegen een jongen.

Nee zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen nee aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, zoenen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt meerdere mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu)
Organizacja Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu) oferuje darmowe informacje i porady w przypadkach przemocy w związku lub w rodzinie.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia