W Holandii popełnianie przemocy motywowanej honorem lub jakakolwiek pomoc w jej popełnieniu (bycie współsprawcą) jest zabronione przez prawo. Za popełnianie tego rodzaju przestępstw grozi kara pozbawienia wolności.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy motywowanej honorem lub znajdujesz się w niebezpieczeństwie, możesz skorzystać z pomocy. W całej Holandii znajdują się organizacje nazywające się Veilig Thuis (Bezpiecznie w Domu) oferujące schronienie, porady i wsparcie. Pracownicy organizacji mogą udać się z Tobą na policję, do lekarza lub sądu. Kontaktując się z organizacją Veilig Thuis nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji awaryjnej i obawiasz się, że może zostać popełniony wobec ciebie akt przemocy, możesz udać się do schroniska (Blijf van mijn lijf huis). Osoba grożąca popełnieniem przemocy domowej lub przemocy wobec dzieci może otrzymać zakaz zbliżania się do domu (huisverbod), zakazujący sprawcy zbliżania się do domu przez 10 dni. Okres ten może zostać wydłużony do 4 tygodni.

Możesz także niezwłocznie udać się na policję, aby złożyć skargę. Policja jest zobowiązana do poszanowania Twojej prywatności. Jeśli obawiasz się dalszej przemocy lub zemsty, możesz liczyć na ochronę policji. Policja może także wydać sprawcy przemocy tymczasowy zakaz zbliżania się do domu (huisverbod). Policja jest zobowiązana do traktowania Cię z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Zgodnie z prawem funkcjonariusze muszą okazać Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, jeżeli nie masz statusu rezydenta. Policja nie aresztuje cię nawet jeśli nie posiadasz zgody na pobyt w kraju, możesz także dokonać anonimowego zgłoszenia przestępstwa. Jeśli chcesz, może ci towarzyszyć pracownik socjalny lub inny specjalista.

In Nederland is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot meerdere jaren gevangenisstraf.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. In heel Nederland zijn er speciale Veilig Thuis organisaties voor opvang en hulp waar u naartoe kunt bellen of gaan. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u een beroep doet op Veilig Thuis, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een Blijf van mijn Lijf huis gaan. Ook kan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan de persoon die dreigt met huiselijk geweld of kindermishandeling voor een periode van 10 dagen. Deze periode kan ook nog verlengd worden met 4 weken.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen, en er kan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan degene die het geweld pleegt. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijfstatus heeft, en u kunt anoniem aangifte doen. U kunt altijd een professional  van een hulporganisatie of sociale organisatie meenemen. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Policja
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
112
Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu)
Organizacja Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu) oferuje darmowe informacje i porady w przypadkach przemocy w związku lub w rodzinie.
Czyn lubieżny oraz gwałt
Lista organizacji, z którymi możesz się skontaktować, jeśli padniesz ofiarą przemocy na tle seksualnym.
Czyn lubieżny oraz gwałt – ośrodek do spraw przemocy seksualnej
Jeśli jesteś ofiarą przemocy na tle seksualnym, możesz skontaktować się z ośrodkiem do spraw przemocy seksualnej (Centrum Seksueel Geweld). Możesz tam uzyskać pomoc lekarską i psychologiczną.
Czyn lubieżny oraz gwałt – sprawcy przemocy na tle seksualnym
Jeśli jesteś sprawcą lub sprawczynią przemocy na tle seksualnym, możesz uzyskać pomoc, aby takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia