Dziecko jest wykorzystywane seksualnie, jeżeli zmusza lub nakłania się je do udziału w czynnościach seksualnych obejmujących (lub nie) kontakt fizyczny. Może to mieć także miejsce w Internecie. Na przykład: dotykanie, całowanie, stosunek seksualny, zmuszanie dziecka do oglądania pornografii, używanie wulgarnego języka, pokazywanie narządów płciowych lub rozpowszechnianie nagich zdjęć lub filmów przedstawiających dziecko

Czasem dziecko nie wie lub nie rozumie, że jest wykorzystywane.

Osoba stosująca przemoc wobec dzieci może być dorosła lub mieć poniżej 18 lat.

W Holandii odbywanie czynności seksualnych z osobą poniżej 16 roku jest zawsze uznawane za przestępstwo, nawet jeżeli osoba ta wyraziła swoją zgodę. Stosunek płciowy z osobą poniżej 12 roku życia zawsze uznawane jest za gwałt, nawet jeżeli osoba ta wyraziła swoją zgodę.

Czyn lubieżny lub gwałt dokonany na dziecku podlega surowszej karze niż w przypadku gdy ofiarą jest osoba dorosła:

Produkcja, rozpowszechnianie lub sprzedaż pornografii dziecięcej jest także karana więzieniem.

Jeżeli zauważysz przemoc wobec dziecka lub uważasz, że wobec dziecka może być stosowana przemoc, możesz dokonać anonimowego zgłoszenia. Tego rodzaju przestępstwa i podejrzenia możesz zgłaszać policji lub organizacji Veilig Thuis.

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen, blootfoto's of blootfilmpjes van het kind te verspreiden. 

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In Nederland zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 jaar in principe altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 12 jaar wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. 

Kinderporno aanmaken, tonen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u dit anoniem melden. Melden kan bij de politie of bij Veilig Thuis, de instantie die zich bezig houdt met het welzijn van kinderen en jongeren.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Policja
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
112
Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu)
Organizacja Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu) oferuje darmowe informacje i porady w przypadkach przemocy w związku lub w rodzinie.
Linia pomocy dla ofiar molestowania seksualnego
Jeśli jesteś ofiarą molestowania seksualnego, możesz skontaktować się anonimowo z linią pomocy.
0900 - 9999 001
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia