Aborcja

Celowe przerwanie ciąży np. gdy stanowi ona zagrożenie dla życia kobiety lub gdy kobieta nie chce ciąży. W przypadku ciąży niechcianej w większości krajów europejskich kobieta może dokonać aborcji w okresie do 12 tygodnia od momentu zapłodnienia.

Abortus

Bewust afbreken van de zwangerschap. Bijvoorbeeld als de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigt of als de vrouw de zwangerschap niet wil. Als de vrouw de zwangerschap niet wil, is abortus in de meeste Europese landen toegelaten tot 12 weken na de bevruchting.

Termin standardowy: Abortus
Neutralny: Zwangerschapsafbreking, zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsbeëindiging

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc