Para wraz z zaadoptowanym przez siebie dzieckiem

Adopcja

Proces, w wyniku którego dana osoba staje się prawnym opiekunem dziecka.

Adoptie

Procedure waardoor u de wettelijke ouder wordt van een kind van iemand anders.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc