Efekt uboczny

Niepożądany efekt leczenia.

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

Termin standardowy: Bijwerking
Neutralny: Neveneffect, bijverschijnsel

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc