Honor

Stanowienie wartości dla siebie oraz środowiska. Niektórzy ludzie samodzielnie definiują to pojęcie. Dla innych źródłem definicji jest rodzina. Np. związek, który nie jest akceptowany przez rodzinę, może wpłynąć na jej honor.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Termin standardowy: Eer
Neutralny: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc