Infekcja

Do infekcji dochodzi, gdy drobnoustrój przedostaje się do organizmu i wyrządza w nim szkody. Do drobnoustrojów zalicza się wirusy, pasożyty, grzyby oraz bakterie.

Infectie

Een infectie treedt op wanneer een kiem het lichaam binnendringt en schade veroorzaakt. Een kiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Termin standardowy: Infectie
Neutralny: Besmetting

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc