Wewnętrzne narządy płciowe kobiety z zaznaczonymi jajnikami

Jajnik

Narząd znajdujący się w ciele kobiety, gdzie dojrzewają komórki jajowe. Kobieta posiada dwa jajniki. Jajniki połączone są z jajowodami prowadzącymi do macicy.

Eierstok

Orgaan in het lichaam van de vrouw waarin de eicellen rijpen. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de eileiders, die naar de baarmoeder gaan.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc