Leczenie

Opieka i/lub dodatkowe czynności wykonywane przez odpowiednio przeszkoloną do tego osobę. Leczeniu może towarzyszyć przyjmowanie leków, ale nie jest tak zawsze.

Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc