Wewnętrzne narządy płciowe kobiety z zaznaczoną macicą

Macica

Narząd znajdujący się wewnątrz brzucha kobiety, w którym rozwija się płód.

Baarmoeder

Orgaan in de buik van een vrouw waarin een foetus kan groeien.

Termin standardowy: Baarmoeder
Formalny: Uterus, schoot

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc