Wewnętrzne narządy płciowe mężczyzny z zaznaczonymi nasieniowodami

Nasieniowód

Każdy mężczyzna posiada 2 nasieniowody. Przez nasieniowód plemniki są transportowane z najądrzy do prostaty.

Zaadleider

Elke man heeft 2 zaadleiders. Via de zaadleiders worden de zaadcellen van de bijbal naar de prostaat getransporteerd.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc