NIPT

Nieinwazyjne badania prenatalne są czasem określane skrótem NIPT, pochodzącym od ich angielskiej nazwy (non-invasive prenatal test). Jednym z nieinwazyjnych badań prenatalnych NIPT jest badanie krwi ciężarnej kobiety. Po pobraniu krwi DNA zawarte w próbce jest analizowane w laboratorium pod kątem anomalii genetycznych, dzięki czemu można ustalić, czy dziecko cierpi na choroby takie jak zespół Downa, zespół Edwardsa lub zespół Patau. W krwi ciężarnej kobiety znajduje się DNA z łożyska oraz DNA matki. DNA z łożyska jest niemal zawsze identyczne jak DNA dziecka. Kobieta może zdecydować się na takie badanie NIPT po upływie 11 tygodni ciąży. Skorzystanie z badania wiąże się z koniecznością zapłacenia udziału własnego.

Termin standardowy: NIPT
Neutralny: NIP-Test

NIPT

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. De NIPT is een bloedonderzoek bij een zwangere vrouw. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind een syndroom heeft (Syndroom van Down, Edwards-, of Patausyndroom). In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap tegen een eigen bijdrage.

Termin standardowy: NIPT
Neutralny: NIP-Test

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc