Ośrodek dla uchodźców

Ośrodek oferujący schronienie dla uchodźców. Uchodźcy mogą pozostawać w nim do czasu podjęcia decyzji dotyczącej wniosku o udzielenie azylu.

Asielzoekerscentrum

Asielzoekerscentrum. Opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is besloten. 

Termin standardowy: Asielzoekerscentrum
Neutralny: AZC

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc