Obowiązek zachowania poufności

Obowiązek zachowania poufności oznacza obowiązek utrzymania informacji na temat danej osoby w tajemnicy. Obowiązek zachowania poufności dotyczy między innymi lekarzy pierwszego kontaktu oraz wszystkich innych lekarzy.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van iemand. Een (huis)arts heeft beroepsgeheim. 

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc