Płeć

Fakt biologiczny bycia kobietą (dziewczynką) lub mężczyzną (chłopcem). Czasem dana osoba posiada jedną biologiczną płeć (oznacza to, że urodziła się mężczyzną lub kobietą), ale odczuwa inną tożsamość płciową (mężczyzna czuje się kobietą, a kobieta mężczyzną).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Termin standardowy: Geslacht
Neutralny: Sekse

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc