Partner

Osoba, z którą pozostajemy w związku.

Partner

Persoon waarmee iemand een relatie heeft.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc