Połóg

Opieka udzielana kobiecie i jej dziecku po porodzie. Położna opiekuje się kobietą i jej dzieckiem w domu lub szpitalu.

Zorg na de geboorte

Verzorging van een vrouw en haar kind na de bevalling. Een vroedvrouw verzorgt de vrouw en haar kind thuis of in het ziekenhuis.

Termin standardowy: Zorg na de geboorte
Neutralny: Postnatale zorg

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc