Pornografia

Zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające osoby odbywające stosunek płciowy lub wykonujące inne czynności seksualne. Pornografia ma za zadanie wzbudzić podniecenie.

Pornografie

Foto's en video's van mensen die geslachtsgemeenschap of ander seksueel contact hebben. Pornografie wordt gemaakt om mensen seksueel op te winden.

Termin standardowy: Pornografie
Neutralny: Porno

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc