Poronienie

Poronienie występuje, gdy kobieta urodzi, ale płód nie jest dostatecznie rozwinięty, aby przeżyć poza macicą. W wyniku tego płód umiera. Przyczyna śmierci płodu często nie jest znana. W przypadku poronienia płód jest mniej rozwinięty niż w przypadku wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Miskraam

Een vrouw heeft een miskraam als ze bevalt en de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om buiten de baarmoeder te leven. De foetus overlijdt. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is. Bij een miskraam is de foetus minder goed ontwikkeld dan bij een doodgeboorte.

Termin standardowy: Miskraam
Neutralny: Misgeboorte

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc