Pragnienie posiadania dzieci

Chęć posiadania dziecka. Niektórzy ludzie odczuwają silne pragnienie posiadania dzieci, natomiast inni nie.

Kinderwens

Een kind willen hebben. Sommige mensen hebben een heel sterk verlangen om kinderen te krijgen, anderen niet.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc