Pragnienie posiadania dzieci

Chęć posiadania dziecka. Niektórzy ludzie odczuwają silne pragnienie posiadania dzieci, natomiast inni nie.

Kinderwens

Een kind willen. Sommige mensen hebben een grote kinderwens, anderen niet.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc