Para rozmawiająca jak równy z równym

Równość

Pojęcie, zgodnie z którym wszyscy ludzie są równi i powinni być w taki sposób traktowani. Dotyczy np. mniejszości seksualnych, osób chorych oraz o innym kolorze skóry. Równość jest chroniona przez prawo.

Gelijkheid

Idee dat alle mensen gelijk zijn en zo ook behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, homoseksueel zijn of een andere huidskleur hebben, zijn allemaal gelijk. Gelijkheid is opgenomen in de wet.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc