Rodzicielstwo

Więź między rodzicem (matką lub ojcem) a dzieckiem. Oboje rodzice zajmują się dzieckiem i oboje są za nie odpowiedzialni.

Ouderschap

Band tussen een ouder (moeder of vader) en zijn kind. Ouders zorgen samen voor het kind en zijn samen verantwoordelijk.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc