Rozwarcie

Stadium porodu, podczas którego następuje otwarcie szyjki macicy.

Ontsluiting

Fase tijdens een bevalling waarin de baarmoedermond opengaat. 

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc